สัตวแพทย์เพิ่มพูนทักษะด้านคลินิกสัตว์เลี้ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับสัตวแพทย์เพิ่มพูนทักษะด้านคลินิกสัตว์เล็ก13,อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.

หลักสูตรเสรี


สำหรับสัตวแพทย์เพิ่มพูนทักษะด้านคลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียด
ราคา/บาท
ราคา
ราคาปกติ 23 มี.ค. 2566 ฟรี
ใบรับรองจบหลักสูตร ไม่มี


ความคิดเห็น (0)

อาจารย์ผู้สอน

image
สิริกุล สุนทรารักษ์

image
เสลภูมิ ไพเราะ

image
ณัฐวรรณ นิยติวัฒน์ชาญชัย

52

จำนวนผู้เรียน