Java web application

หลักสูตรเสรี


Java : หมายถึงภาษาจาวา (Java) ที่เราร่ำเรียนกันมาเป็นพื้นฐานนี้แหละค่ะ เราจะได้เห็นความสามารถของมันก็คราวนี้แหละ ในโปรเจ็กต์นี้เราแยกส่วนของ DAO (Data Access Object) ออกมาจาก Model ซึ่ง Model นั้นเราใช้ให้มันเป็น Object ตัวแทนของข้อมูลที่ถูกดึงขึ้นมา ส่วน DAO เราจะเก็บเมธอด (Method) ที่เกี่ยวกับการใช้คำสั่งในการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลเอาไว้ในนี้ ซึ่งเราจะได้พบกับอีกหนึ่งภาษาคือ SQL

SQL : เป็นภาษาที่เราใช้ในการพูดคุยกับฐานข้อมูล เช่นบอกว่า
ช่วยไปดึงข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาจากตารางนี้ให้ด้วยนะ
ช่วยไปแก้ไขข้อมูลในตารางนี้ให้หน่อยสิ
ช่วยลบข้อมูลนี้ออกจากตารางนี้ให้หน่อยนะ เป็นต้น

สุดท้ายภาษา XML เราจะใช้มันในการกำหนดค่าต่าง ๆ ค่ะ


รายละเอียด
ราคา
ราคา
Early Bird
21 สิงหาคม 2019 - 24 สิงหาคม 2019 1,500
ราคาปกติ
Now
ตั้งแต่ 26 สิงหาคม 2019 เป็นต้นไป 2,000
ใบรับรองจบหลักสูตร มีใบรับรองจบหลักสูตร

ความคิดเห็น (0)

image


ผู้สอน ธีระยุทธ ทองเครือ

0

จำนวนผู้เรียน