ทดสอบการซื้อ

วันที่จัดอบรม 11 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 16:00 (เป็นเวลาจำนวน 2 วัน)
รูปแบบหลักสูตร บรรยาย
  • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย 3 คน
การชำระเงิน ราคาช่วงเวลาปกติ
ราคาสำหรับนิสิต
  • ราคาบรรยาย/คน 100.00 บาท
ราคาสำหรับบุคคลทั่วไปและอื่นๆ
  • ราคาบรรยาย/คน : 100.00 บาท
สิทธิฟรี ไม่มี
สถานที่จัดกิจกรรม OGS
OGS ตำบล ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

ผู้จัดกิจกรรม

ogs

0639501220

teerniy_15_7b@hotmail.com