ประเภทสุกร

วันที่จัดอบรม 3 มกราคม 2563 เวลา 09:00 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 16:00 (เป็นเวลาจำนวน 3 วัน)
รูปแบบหลักสูตร บรรยาย และ ปฎิบัติ
 • สามารถเลือกลงบรรยายหรือปฏิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองก็ได้
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย : 1 คน
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติ : 2 คน
การชำระเงิน ช่วงเวลา Earlybird ช่วงที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562
ราคาสำหรับนิสิต
 • ราคาบรรยาย/คน : 100.00 บาท
 • ราคาปฎิบัติ/คน : 100.00 บาท
 • ราคาบรรยายและปฎิบัติ/คน : 150.00 บาท
ราคาสำหรับบุคคลทั่วไปและอื่นๆ
 • ราคาบรรยาย/คน : 200.00 บาท
 • ราคาปฎิบัติ/คน : 200.00 บาท
 • ราคาบรรยายและปฎิบัติ/คน : 300.00 บาท

ราคาช่วงเวลาปกติ
ราคาสำหรับนิสิต
 • ราคาบรรยาย/คน : 200.00 บาท
 • ราคาปฎิบัติ/คน : 200.00 บาท
 • ราคาบรรยายและปฎิบัติ/คน : 300.00 บาท
ราคาสำหรับบุคคลทั่วไปและอื่นๆ
 • ราคาบรรยาย/คน : 300.00 บาท
 • ราคาปฎิบัติ/คน : 300.00 บาท
 • ราคาบรรยายและปฎิบัติ/คน : 500.00 บาท
สิทธิฟรี ประเภทผู้รับสิทธิ์ : บุคคลทั่วไป อื่นๆ
สถานที่จัดกิจกรรม โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

ผู้จัดกิจกรรม

เกษศิริ เที่ยงโยธา

0655124630

kesiri@ogs.co.th