สังสรรค์

วันที่จัดอบรม 27 ธันวาคม 2562 เวลา 17:30 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 22:00 (เป็นเวลาจำนวน 1 วัน)
รูปแบบหลักสูตร บรรยาย และ ปฎิบัติ
 • ต้องลงทั้งบรรยายและปฏิบัติเท่านั้น
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย : 500 คน
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติ : 500 คน
การชำระเงิน ช่วงเวลา Earlybird ช่วงที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2562
ราคาสำหรับนิสิต
 • ราคาบรรยายและปฎิบัติ/คน : 100.00 บาท
ราคาสำหรับบุคคลทั่วไปและอื่นๆ
 • ราคาบรรยายและปฎิบัติ/คน : 250.00 บาท

ช่วงเวลา Earlybird ช่วงที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2562
ราคาสำหรับนิสิต
 • ราคาบรรยายและปฎิบัติ/คน : 120.00 บาท
ราคาสำหรับบุคคลทั่วไปและอื่นๆ
 • ราคาบรรยายและปฎิบัติ/คน : 270.00 บาท

ช่วงเวลา Earlybird ช่วงที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
ราคาสำหรับนิสิต
 • ราคาบรรยายและปฎิบัติ/คน : 140.00 บาท
ราคาสำหรับบุคคลทั่วไปและอื่นๆ
 • ราคาบรรยายและปฎิบัติ/คน : 290.00 บาท

ราคาช่วงเวลาปกติ
ราคาสำหรับนิสิต
 • ราคาบรรยายและปฎิบัติ/คน : 150.00 บาท
ราคาสำหรับบุคคลทั่วไปและอื่นๆ
 • ราคาบรรยายและปฎิบัติ/คน : 300.00 บาท
สิทธิฟรี ประเภทผู้รับสิทธิ์ : บุคคลทั่วไป อื่นๆ บุคลากรภายในได้แก่ นิสิต , อาจารย์ มก.
สถานที่จัดกิจกรรม ข้างโรงพยาบาทสัตว์ ตึกเก่า
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบล บางเขน อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

ผู้จัดกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์

0279719000

test@ku.ac.th