สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

สังกัดหน่วยงาน หน่วยงานภายนอกคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.
ชื่อหน่วยงาน สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
วัตถุประสงค์

กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม" ประเภทสัตว์ปีกและสุกร

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร 23 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563
เอกสารแนบประกอบการขอจัดกิจกรรม รายละเอียดการจัดกิจกรรม,
ไฟล์ Image

รายการบทเรียนภายในหลักสูตร
#
ชื่อบทเรียน
รูปแบบหลักสูตร
วันที่จัดกิจกรรม
ค่าลงทะเบียน
จำนวนเข้าร่วม
ดำเนินการ
 
 
1ประเภทสัตว์ปีกบรรยายและปฏิบัติ
4 ม.ค. 2563 09:00 ถึง
6 ม.ค. 2563 18:00
เก็บค่าลงทะเบียน
บรรยาย (เต็ม)
 2/2
ปฏิบัติ (ว่าง)
 3/10
2ประเภทสุกรบรรยายและปฏิบัติ
3 ม.ค. 2563 09:00 ถึง
5 ม.ค. 2563 16:00
เก็บค่าลงทะเบียน
บรรยาย (ว่าง)
 0/1
ปฏิบัติ (ว่าง)
 0/2
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

ผู้จัดกิจกรรม

เกษศิริ เที่ยงโยธา

0655124630

kesiri@ogs.co.th