งานขอบคุณบุคคลากร ปี 2562

สังกัดหน่วยงาน หน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.
ชื่อหน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดงานแสดงความขอบคุณต่อบุคคลากรในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร 8 ธันวาคม 2562 ถึง 26 ธันวาคม 2562
เอกสารแนบประกอบการขอจัดกิจกรรม รายละเอียดการจัดกิจกรรม,
ไฟล์ Image

รายการบทเรียนภายในหลักสูตร
#
ชื่อบทเรียน
รูปแบบหลักสูตร
วันที่จัดกิจกรรม
ค่าลงทะเบียน
จำนวนเข้าร่วม
ดำเนินการ
 
 
1สังสรรค์บรรยายและปฏิบัติ
27 ธ.ค. 2562 17:30 ถึง
27 ธ.ค. 2562 22:00
เก็บค่าลงทะเบียน
บรรยาย (ว่าง)
 2/500
ปฏิบัติ (ว่าง)
 2/500
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

ผู้จัดกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์

0279719000

test@ku.ac.th